Simon

Ame Jumelle Simon Zerbinatti's

Simon
(Pai)

FLEUR

Zerbinatti's Fleur Delacur

FLEUR
(Mãe)

Dados

 Previsão: 22/03/2021
 Machos: 0
 Fêmeas: 0
 Observações


Pedigree

Pais Avós Bisavós
Ame Jumelle Simon Zerbinatti's
Regina Bichon My Inspiration
Regina Bichon Talk Show
Diamella fight For you love
Tiffany Diamond Paradise
Tauro Kazanova
DiamellaQuodvide
Zerbinatti's Fleur Delacur
Ame Jumelle Maverick
PARAY´S PASSWORD
PETIT AMIS OPEN YOUR HEART
Ame Jumelle Daenerys
Toy-Fozzies To Good To Be True
Bourgeon Blanc Jade

Entre em contato